Dane kontaktowe:

 

biuro@citymanagement.pl

Szczęsna 26,

02-454 Warszawa

tel: 502 701 706

Image Alt
CITY MANAGEMENT

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością – Warszawa

Zarządzanie nieruchomością mieszkaniową, zwłaszcza dużą, w której mieszka wiele osób, jest skomplikowanym procesem ściśle określonym przez przepisy polskiego prawa. Obecność administracji w budynku wielorodzinnym jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania obiektu, a tym samym dla komfortu mieszkańców. To właśnie zarządca dba o to, by wykonane były uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Zarządzanie, administrowanie nieruchomościami obejmuje szereg obowiązków, których wspólnota nie jest w stanie realizować samodzielnie.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi — Warszawa

Klientom z Warszawywspólnotom mieszkaniowym czy właścicielom nieruchomości komercyjnych — oferujemy kompleksową obsługę prawną oraz wykonawczą. Do naszych działań należy między innymi bieżąca kontrola stanu technicznego budynku, prowadzenie dokumentacji (książki obiektu budowlanego), planowanie prac remontowych, zlecanie realizacji wykonawcom, a także usługi formalne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty. Zajmiemy się prowadzeniem oraz archiwizacją dokumentów nieruchomości, jak również sporządzaniem umów zawieranych przez wspólnotę. Przekonaj się, że zarządzanie obiektem wielorodzinnym warto powierzyć profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Zapraszamy do współpracy!

W zakres zarządzania i administrowania nieruchomości wchodzą m.in.:

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji nieruchomości

Przygotowanie pod względem formalnym umów zawieranych przez Wspólnotę,

Podejmowanie czynności formalnych w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych do funkcjonowania Wspólnoty

Realizacja uchwał Wspólnoty

Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali,

Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń dotyczących lokali,

Przygotowanie projektu planu na pozyskanie pożytków,

Zbieranie ofert elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców i dostawców,

Zapewnienie obsługi prawnej,

Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

Bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości,

Przygotowanie planów remontowych oraz wyszukanie wykonawców robót budowlanych,

Nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje.